AQUA ENERGY GYŇOV s.r.o.
  PROFIL FOTOGALÉRIA PODPORENÉ PROJEKTY ZAMESTNANIE KONTAKT  

 

Spoločnosť AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. bola založená pre konkrétny zámer – prípravu a realizáciu stavby a prevádzkovanie malej vodnej elektrárne.


Od roku 2012 prevádzkuje Malú vodnú elektráreň na rieke Hornád – Ždaňa vybudovanú v rámci projektu s názvom „Malá vodná elektráreň Gyňov“.


Dňa 22.04.2011 podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-21SP-0901/0067/22 a získala tak nenávratný finančný príspevok vo výške 2 497 622,99 EUR.

 
PROFIL
FOTOGALÉRIA
PODPORENÉ PROJEKTY
ZAMESTNANIE
KONTAKT
 
© copyright AQUA ENERGY GYŇOV s.r.o. created by Aquaenergygynov